เกมส์ Medieval Defenders

เกมส์ปกป้องปราสาทสุดตื่นเต้นและน่าสนใจ เรื่องราวที่จำลองให้คุณเข้าไปอยู่ในช่วงสมัยของยุคกลาง เมื่อปราสาทของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนานกำลังอยู่ภายใต้การโจมตีของศัตรู คุณคือหนึ่งเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือป้อมปราการในยุคกลางนี้ได้ คือมรดกที่มีค่าที่คุณจะต้องรักษาให้สืบทอดไปสู่ผู้คนรุ่นต่อไป  เกมส์์นี้คือการวางกลยุทธ์ที่จะต้องอ่านเกมส์และวางแผน วางป้อมปราการแต่ละชนิดต่ามจุดที่ต้องการ เพื่อสามารถชิงความได้เปรียบเหนือศัตรู