เกมส์สร้างเมือง

เกมส์ Green City นี่คือหนึ่งเกมส์ที่มีความสนุกสนานน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเกมส์ยังจะช่วยในการออกแบบเมืองตามต้องการ เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการ design ความคิด เกี่ยวกับการออกเเบบการสร้างเมืองให้มีความสวยงาม ตามแบบฉบับของวิศวกรที่มีความสามารถ  ภายในเกมส์ Green City เปรียบเสมือนกับผู้ที่เล่นเกมส์ได้ฝึกการคิด เพื่อการสร้างเมืองสร้างจากภาพความฝันให้มาอยู่ภายในเกมส์ ที่มีจินตนาการที่สูง